żurnalistyka

1.
dziennikarstwo
fach (pot.) (pojęcie nadrzędne)
praca (pojęcie nadrzędne)
profesja (pojęcie nadrzędne)
robota (pot.) (pojęcie nadrzędne)
rzemiosło (przestarz.) (pojęcie nadrzędne)
zajęcie (pojęcie nadrzędne)
zawód (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... napisał jego biografię. Bieda z tym, że kanonem pracy współczesnej żurnalistyki i publicystyki jest swoiście pojmowana "neutralność". Ów kanon mówi, że...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia żurnalistyka zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 8 wyrazów bliskoznacznych.