źródło

1.
genealogia
geneza
pierwocina (książk.)
początek
zalążek
zarzewie
brzask (pojęcie podrzędne)
narodziny (pojęcie podrzędne)
świt (pojęcie podrzędne)
zaczątek (pojęcie podrzędne)
zaranie (pojęcie podrzędne)
korzenie (pojęcie podrzędne)
pochodzenie (pojęcie podrzędne)
rodowód (pojęcie podrzędne)
ród (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
urodzenie (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
etymologia (pojęcie podrzędne)
pochodzenie wyrazu (pojęcie podrzędne)
źródłosłów (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
zaczyn (pojęcie podrzędne)
2.
zdrój

Przykład użycia:

1. ... Towarzystwa popartych analizami dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem następujących zasad.a) całkowita wartość inwestycji Funduszu...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia źródło zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 21 wyrazów bliskoznacznych.