zrekompensować

1.
dać odszkodowanie
wynagrodzić
zadośćuczynić

Przykład użycia:

1. ... mieć czas na dobre negocjacje - skomentowała zapowiedź minister Huebner.Aby zrekompensować polskim rolnikom mniejsze dopłaty i zapewnić równe warunki konkurencji, są...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia zrekompensować zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.