źle rozumieć

1.
fałszywie pojąć
fałszywie rozumieć

Przykład użycia:

1. ... Busha cechuje brak realizmu i dbałość o amerykańskie interesy. Ponadto gorzej rozumie problemy europejskie niż jego poprzednicy.CO SŁYCHAĆ ZA MIEDZĄPrzy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia źle rozumieć zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.