źle nastawić

1.
uprzedzić
zniechęcić
zrazić

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia źle nastawić zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.