źle działający

1.
niewydajny
niewydolny

Przykład użycia:

1. ... żarcia nie należy przypominać o głodzie. To wywołuje gniew i źle działa na apetyt.Rysunki jego nie podobały się. Oczekiwali dobrodusznej karykatury...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia źle działający zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.