źle czynić

1.
grzeszyć
łamać przykazania
postępować źle

Przykład użycia:

1. ... wie, jak bardzo człowiek jest uwikłany w zło, jak wiele zła czyni sam, jak często jego drogi krzyżują się z drogami Bożymi...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia źle czynić zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.