zdarzać się

1.
bywać
wydarzyć się
2.
dziać się
mieć miejsce (nadużyw.)
następować
odbyć się
odbywać się
przebiegać
toczyć się
wydarzać się
występować
zachodzić
padać (pojęcie podrzędne)
3.
okazywać się
wychodzić na jaw
4.
przydarzać się
5.
przypadać
trafiać się
wypadać
6.
wydarzać się

Przykład użycia:

1. ... rasy białej zdarzają się bardzo często, w wielu różnych odmianach. Zdarza się, że niektóre z nich są punktem wyjścia dla nowotworu złośliwego...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia zdarzać się zawiera grup znaczeniowych: 6, w tym 20 wyrazów bliskoznacznych.