zbiegowisko

1.
chmara
ciżba
czereda
ćma (przestarz.)
gawiedź (przestarz.)
hurma
pospólstwo (obraźl.)
rój
rzesza
tłum
banda (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
dzicz (pot.) (pojęcie podrzędne)
hałastra (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
hołota (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
horda (pojęcie podrzędne)
motłoch (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałałajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałatajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tłuszcza (pojęcie podrzędne)
wataha (pojęcie podrzędne)
zgraja (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... powiatu nakazano, aby zmarłych pochować jedynie przy pomocy grabarzy. Żadnych zbiegowisk. Pozwolono ustawić na grobach krzyże, ale bez tabliczek, bez imiennych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia zbiegowisko zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 21 wyrazów bliskoznacznych.