zawód

1.
fach (pot.)
praca
profesja
robota (pot.)
rzemiosło (przestarz.)
zajęcie
chałtura (pot.) (pojęcie podrzędne)
fucha (pot.) (pojęcie podrzędne)
specjalność (pojęcie podrzędne)
zawód wyuczony (pojęcie podrzędne)
dziennikarstwo (pojęcie podrzędne)
żurnalistyka (pojęcie podrzędne)
ciężka praca (pojęcie podrzędne)
harówa (pot.) (pojęcie podrzędne)
harówka (pot.) (pojęcie podrzędne)
2.
frustracja
niespełnienie (książk.)
poczucie porażki
3.
rozczarowanie

Przykład użycia:

1. ... przygotowano puchary i nagrody. Najlepsi wezmą także udział w podobnych zawodach, organizowanych na szczeblu powiatu. Na zakończenie gospodarze zaprosili wszystkich na...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia zawód zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 19 wyrazów bliskoznacznych.