zauważać

1.
dostrzegać
miarkować (książk.)
odkrywać
pojmować
rozumieć
spostrzegać
uświadamiać sobie
zdawać sobie sprawę
2.
dostrzegać
wykrywać
3.
odczuć
percypować (specjalist.)
postrzegać
spostrzec
niuchać (pot.) (pojęcie podrzędne)
pociągać nosem (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
wąchać (pojęcie podrzędne)
węszyć (pojęcie podrzędne)
wyczaić (nadużyw.) (pojęcie podrzędne)
zwietrzyć (pojęcie podrzędne)
dosięgać wzrokiem (pojęcie podrzędne)
obserwować (pojęcie podrzędne)
oglądać (pojęcie podrzędne)
patrzeć (pojęcie podrzędne)
przyglądać się (pojęcie podrzędne)
spoglądać (pojęcie podrzędne)
spostrzegać (pojęcie podrzędne)
spozierać (pojęcie podrzędne)
słuchać (pojęcie podrzędne)
słyszeć (pojęcie podrzędne)
4.
odczuwać
percypować
rozróżniać
spostrzegać
widzieć
5.
odnotować

Przykład użycia:

1. ... upragnione wartości etyczne, zagubione przez otępiałe społeczeństwo.Bunt - jak słusznie zauważa Camus - zawsze rodzi solidarność. Więcej: solidarność jest podstawowym nakazem etyki...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia zauważać zawiera grup znaczeniowych: 5, w tym 36 wyrazów bliskoznacznych.