zasadzić

1.
obsiać
sadzić
siać

Przykład użycia:

1. ... dwutonowy głaz. W kwietniu w Dolinie Pojednania premierzy państw europejskich zasadzą dwanaście dębów.Z kolei nasz parlament planuje na 29 kwietnia...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia zasadzić zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.