żarzyć się

1.
dogorywać
dopalać się
gorzeć
tlić się

Przykład użycia:

1. ... Taka maszyna zawiezie pana z szybkością stu kilometrów na samą żarzącą się patelnię Belzebuba, zanim pan zdąży się obejrzeć, panie!...- Niechże pan...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia żarzyć się zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.