żarliwość

1.
gorliwość
zapał

Przykład użycia:

1. ... taka potrzeba odczytania wiary we współczesnym świecie właśnie w duchu żarliwości i solenności? - Każde pokolenie musi na nowa odczytywać Boże wezwanie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia żarliwość zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.