żarliwie

1.
gorąco
gorliwie
mocno
na całego
na maksa (pot.)
na pełnym gazie
na zabój
oddanie
po uszy

Przykład użycia:

1. ... Egzekucję skazanych na śmierć poprzedzały wystąpienia sędziów i mułłów, którzy najżarliwiej, jak potrafili, starali się przebłagać krewnych ofiar, by darowali winy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia żarliwie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.