żandarm

1.
francuski policjant
funkcjonariusz policji (oficj.) (pojęcie nadrzędne)
glina (pot.) (pojęcie nadrzędne)
gliniarz (pot.) (pojęcie nadrzędne)
mundurowy (pot.) (pojęcie nadrzędne)
pan władza (pot.) (pojęcie nadrzędne)
policjant (pojęcie nadrzędne)
stróż prawa (książk.) (pojęcie nadrzędne)
żandarm (przestarz.) (pojęcie nadrzędne)
2.
funkcjonariusz żandarmerii
policjant wojskowy
mundurowy (pot.) (pojęcie nadrzędne)
wojak (pot.) (pojęcie nadrzędne)
wojskowy (pojęcie nadrzędne)
żołdak (wulg.) (pojęcie nadrzędne)
żołnierz (pojęcie nadrzędne)
3.
funkcjonariusz policji (oficj.)
glina (pot.)
gliniarz (pot.)
mundurowy (pot.)
pan władza (pot.)
policjant
stróż prawa (książk.)
żandarm (przestarz.)
posterunkowy (pojęcie podrzędne)
dzielnicowy (pojęcie podrzędne)
krawężnik (pot.) (pojęcie podrzędne)
francuski policjant (pojęcie podrzędne)
pała (wulg.) (pojęcie podrzędne)
pies (wulg.) (pojęcie podrzędne)
milicjant (pojęcie podrzędne)
szeryf (pojęcie podrzędne)
funkcjonariusz (pojęcie nadrzędne)
urzędnik państwowy (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... jak spłoszone konie, kątem oka, na trupa mężczyzny odzianego dostatnio.Żandarm z Sonderdienstu, trzymający wraz z dwoma policjantami straż, pokrzykiwał. Przechodzili...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia żandarm zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 34 wyrazów bliskoznacznych.