żaluzja

1.
żaluzja
vertical (pojęcie podrzędne)
wertikal (pojęcie podrzędne)
zasłona (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... 27 Wymiana okien 0-602 705 067, 758 80 94 Żaluzja - gwarancja, tanio 823 30 66 Żaluzja - gwarancja, tania, 620 18...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia żaluzja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.