żałoba

1.
boleść
ból
dezolacja (przestarz.)
opłakiwanie
rozpacz
smutek
żal

Przykład użycia:

1. ... nim, dzielmy razem z nimi naszą bezradność wobec śmierci.Jeśli żałoba nie jest przeżyta do końca (a bywa, że czasem trwa...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia żałoba zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.