żal

1.
animozja
ansa
pretensja
rozgoryczenie
rozżalenie
uraza
wyrzut
rankor (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
2.
boleść
ból
dezolacja (przestarz.)
opłakiwanie
rozpacz
smutek
żałoba
3.
skrucha
4.
smutek
tęsknota

Przykład użycia:

1. ... rozwiązaniem jest stworzenie spółki, której akcjonariuszami byliby właściciele gruntów.Buków żalEntuzjazmu nowotarskich władz nie podziela dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego. - Na...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia żal zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 18 wyrazów bliskoznacznych.