żakowski

1.
studencki
żakowski (książk.)

Przykład użycia:

1. ... bynajmniej nie pozbawione znaczenia - uważa komisarz merytoryczny wystawy, Ewa Łomnicka-Żakowska. Każdemu przedstawieniu graficznemu towarzyszy wiersz.Wystawa zostanie zaprezentowana w Warszawie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia żakowski zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.