zakład zbiorowego żywienia

1.
jadłodajnia
lokal gastronomiczny (oficj.)
zakład gastronomiczny (oficj.)
zakład zbiorowego żywienia (oficj.)
bufet (pojęcie podrzędne)
kantyna (pojęcie podrzędne)
stołówka (pojęcie podrzędne)
austeria (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
gospoda (pojęcie podrzędne)
karczma (pojęcie podrzędne)
oberża (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
posada (specjalist.) (pojęcie podrzędne)
zajazd (pojęcie podrzędne)
bar (pojęcie podrzędne)
gospoda (pojęcie podrzędne)
karczma (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
knajpa (pojęcie podrzędne)
lokal (pojęcie podrzędne)
szynk (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
tawerna (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
restauracja (pojęcie podrzędne)
garkuchnia (pot.) (pojęcie podrzędne)
traktiernia (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
bar szybkiej obsługi (pojęcie podrzędne)
pomieszczenie (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia zakład zbiorowego żywienia zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 25 wyrazów bliskoznacznych.