zajście

1.
incydent

Przykład użycia:

1. ... pewne osoby przyjmowane są ,,poza kolejką"... podczas gdy inne... kiedy zajdą do kaplicy... zastają konfesjonał zamknięty na cztery spusty... i tak...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia zajście zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.