zajęcie

1.
fach (pot.)
praca
profesja
robota (pot.)
rzemiosło (przestarz.)
zawód
chałtura (pot.) (pojęcie podrzędne)
fucha (pot.) (pojęcie podrzędne)
specjalność (pojęcie podrzędne)
zawód wyuczony (pojęcie podrzędne)
dziennikarstwo (pojęcie podrzędne)
żurnalistyka (pojęcie podrzędne)
ciężka praca (pojęcie podrzędne)
harówa (pot.) (pojęcie podrzędne)
harówka (pot.) (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... że dzięki decyzji duchownych sprawą epidemii będą wreszcie mogli się zająć politycy. Rządy państw muzułmańskich otrzymają możliwość podejmowania działań profilaktycznych i...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia zajęcie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 15 wyrazów bliskoznacznych.