żaglowiec

1.
żaglowiec
bryg (pojęcie podrzędne)
bark (pojęcie podrzędne)
galeas (pojęcie podrzędne)
galiot (pojęcie podrzędne)
kecz (pojęcie podrzędne)
duży statek morski (pojęcie nadrzędne)
korab (poet.) (pojęcie nadrzędne)
okręt (pojęcie nadrzędne)
2.
skalar
ryba (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... słońca pełniliśmy na baku - tak w owych czasach nazywano dziób żaglowca - służbę NA OKU. Po usłyszeniu godziny wybitej na dzwonie okrętowym...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia żaglowiec zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 11 wyrazów bliskoznacznych.