zadufany

1.
butny
chełpliwy
hardy
2.
posiadający wysokie mniemanie o sobie
przemądrzały
zadufały
zarozumiały
bombastyczny (pojęcie podrzędne)
emfatyczny (pojęcie podrzędne)
górnolotny (pojęcie podrzędne)
grandilokwentny (pojęcie podrzędne)
nabzdyczony (pot.) (pojęcie podrzędne)
nadęty (pojęcie podrzędne)
napuszony (pojęcie podrzędne)
pompatyczny (pojęcie podrzędne)
pompierski (pojęcie podrzędne)
przesadny (pojęcie podrzędne)
szumny (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... oburzają go wypowiedzi na temat Moniki, że jest arogancka i zadufana w sobie. - Mówią tak ci, co jej nie znają. Dziewczyna...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia zadufany zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 18 wyrazów bliskoznacznych.