żądany

1.
konieczny
nieodzowny
niezbędny
potrzebny
wymagany

Przykład użycia:

1. ... pozostawiając na uboczu.., KAIWielkie pranie na JerseyMinister skarbu żąda wyjaśnienia zarzutów wobec szefów PTRZablokują konta prezesomProkuratura wystąpi...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia żądany zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.