zachodzić

1.
częściowo pokrywać
2.
dziać się
mieć miejsce (nadużyw.)
następować
odbyć się
odbywać się
przebiegać
toczyć się
wydarzać się
występować
zdarzać się
padać (pojęcie podrzędne)
3.
następować
odbywać się
przebiegać
4.
okrywać się
pokrywać się
zasnuwać się

Przykład użycia:

1. ... wychowaniem. Zaczęto analizować ten proces, zwracając uwagę na zależności, jakie zachodzą między rozwojem systemu społecznego a rozwojem systemu oświaty i wychowania...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia zachodzić zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 18 wyrazów bliskoznacznych.