z ograniczoną odpowiedzialnością

1.
ograniczony

Przykład użycia:

1. ... spółki prawa handlowego, tj. prawa z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i wynikające z akcji należących do gminy.Dysponowanie mieniem komunalnym...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.