z oddali

1.
z daleka
z dużej odległości

Przykład użycia:

1. ... tutaj znali. Liście na stoku wzgórza, obok którego cichło targowisko, z oddalenia wydawały się czerwonobursztynową łuną, łuną dalekiego pożaru bez dymów, poprzecinaną...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia z oddali zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.