z łatwością

1.
z lekkim sercem

Przykład użycia:

1. ... gospodarce komunalno-bytowej, rzemiośle oraz w innych dziedzinach. Wynika to z łatwości ich dopasowania do bardzo zróżnicowanych wymagań dotyczących rozkładu temperatury w...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia z łatwością zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.