z kwitkiem

1.
z niczym
z pustymi rękami

Przykład użycia:

1. ... W czerwcu miała ruszyć produkcja. Jednak prawdopodobnie będzie musiał odejść z kwitkiem. Pracę mogło tu znaleźć 230 osób. Podobną działalność chciała też...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia z kwitkiem zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.