z korzeniami

1.
gruntownie

Przykład użycia:

1. ... rekreacyjnymi. W Mikorzynie tworzył rzeźbiarz ludowy i plecionkarz (wyroby plecionkarskie z korzeni) Jan Kozica (1874-1969). Liczne jego prace wystawia Muzeum Regionalne...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia z korzeniami zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.