z głupia frant

1.
jakby nigdy nic

Przykład użycia:

1. ... w łaski generaławkradł się, Fuks dalej sprytnie działai z głupia frant pytanie stawia,gdzie Tumor triumf swój odprawi.Są miejsca dobre...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia z głupia frant zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.