z dużej odległości

1.
z daleka
z oddali

Przykład użycia:

1. ... 15 i F-16 - średnio 180 km i atakować je z dużej odległości, nawet przy locie celu ze znacznym przewyższeniem w stosunku do...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia z dużej odległości zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.