z drugiej strony

1.
ponadto
poza tym
skądinąd
swoją drogą
zresztą

Przykład użycia:

1. ... tych niedobrych, ciemnych stron w historii chrześcijaństwa i Kościoła, ale z drugiej strony, jest to też dobra okazja do rzetelnych studiów, pomagających rozproszyć...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia z drugiej strony zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.