z bożej łaski

1.
od siedmiu boleści
pożal się Boże

Przykład użycia:

1. ... wierność i staranność będą gwarancją przestrzegania wspomnianego miru. A ponieważ z Bożą łaską miłość braterska zapewnia nierozerwalną więź między nami, niech setnicy lub...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia z bożej łaski zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.