z

1.
spośród

Przykład użycia:

1. ... idealnego - czyli nie istniejącej obiektywnie wizji, do której dąży odbiorca. Z punktu widzenia typologii, związanych z produktem podstawowym, wiele kategorii wynikających...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia z zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.