wzajemne oddziaływanie

1.
interakcja

Przykład użycia:

1. ... ludzkich, lecz całej konstrukcji psychofizycznej i psychokulturowej każdego człowieka. Ich wzajemne oddziaływania kształtują bowiem osobowość ludzką, czyli sposób widzenia i przeżywania świata...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia wzajemne oddziaływanie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.