wyznaczać

1.
dokonywać pomiaru
mierzyć
oceniać
określać wielkość
szacować
wymierzać
2.
konstytuować
mianować
powołać do życia
stanowić
tworzyć
ustanawiać
ustanowić
3.
określać
wymierzać
wytyczać
4.
przeznaczać
ustalać
5.
wydzielać
wyróżniać

Przykład użycia:

1. ... jest stary, słaby i przegniły, ale też dalej jego kurs wyznacza Duch Święty, i tak będzie do końca czasów. Dlatego nie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia wyznaczać zawiera grup znaczeniowych: 5, w tym 20 wyrazów bliskoznacznych.