wpływ

1.
autorytet
doniosłość
istotność
prestiż
ranga
waga
ważność
znaczenie
dystynkcja (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
funkcja (pojęcie podrzędne)
posada (pojęcie podrzędne)
stanowisko (pojęcie podrzędne)
stołek (pot.) (pojęcie podrzędne)
zatrudnienie (pojęcie podrzędne)
atencja (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
cześć (pojęcie podrzędne)
estyma (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
mir (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
powaga (pojęcie podrzędne)
poważanie (pojęcie podrzędne)
respekt (pojęcie podrzędne)
szacunek (pojęcie podrzędne)
uszanowanie (pojęcie podrzędne)
uważanie (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
uznanie (pojęcie podrzędne)
względy (pojęcie podrzędne)
dostojeństwo (pojęcie podrzędne)
majestat (pojęcie podrzędne)
powaga (pojęcie podrzędne)
2.
działanie
influencja (przestarz.)
oddziaływanie
interakcja (pojęcie podrzędne)
wzajemne oddziaływanie (pojęcie podrzędne)
manipulacja (pojęcie podrzędne)
wykorzystanie (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... w niedawnej książce "Wojna i antywojna". Dobrze wiem, jak wielki wpływ miał przedstawiony w "Trzeciej fali" obraz rewolucji informatycznej na kształtowanie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia wpływ zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 36 wyrazów bliskoznacznych.