wobec tego

1.
dlatego
ergo
przeto (książk.)
skutkiem tego
stąd
tedy (książk.)
toteż
tym samym
w następstwie tego
w takim razie
w związku z tym
więc
wskutek tego
z tej przyczyny
zatem
2.
w takim przypadku
w takim razie
więc
wówczas
wtedy

Przykład użycia:

1. ... dłużej na rynku musimy dbać, aby nasza oferta była atrakcyjna wobec tego, co proponuje konkurencja. Polscy klienci potrafią biegle porównywać wartość samochodów...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia wobec tego zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 20 wyrazów bliskoznacznych.