wiec

1.
demonstracja
manifestacja
marsz
parada (nadużyw.)
pikieta
protest
przemarsz
2.
mityng
zebranie

Przykład użycia:

1. ... w znaku graficznym informacji. Proces rozpoznawania znaku z trudem ulega wiec zrutynizowaniu. Dla uzyskania zamierzonych efektów identyfikacyjnych niezbędne jest zachowanie reżimu...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia wiec zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.