wehikuł

1.
pojazd
wehikuł (żart.)
pojazd gąsienicowy (pojęcie podrzędne)
pojazd kołowy (pojęcie podrzędne)
pojazd konny (pojęcie podrzędne)
pojazd zaprzęgowy (pojęcie podrzędne)
pojazd szynowy (pojęcie podrzędne)
poduszkowiec (pojęcie podrzędne)
pojazd kosmiczny (pojęcie podrzędne)
statek kosmiczny (pojęcie podrzędne)
środek transportu (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... doktora wykreślam z listy podejrzanych .Zanim położyłem się spać w wehikule, zajrzałem do namiotu Hildy i w milczeniu podałem jej metalową...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia wehikuł zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 11 wyrazów bliskoznacznych.