wagina

1.
pochwa
wagina (specjalist.)
brzoskwinka (pot.) (pojęcie podrzędne)
cipa (wulg.) (pojęcie podrzędne)
dziupla (żart.) (pojęcie podrzędne)
dziura (wulg.) (pojęcie podrzędne)
kuciapka (pojęcie podrzędne)
łono (poet.) (pojęcie podrzędne)
muszelka (pot.) (pojęcie podrzędne)
myszka (pot.) (pojęcie podrzędne)
picza (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
pipa (pot.) (pojęcie podrzędne)
pipka (pot.) (pojęcie podrzędne)
pizda (wulg.) (pojęcie podrzędne)
szparka (pot.) (pojęcie podrzędne)
części intymne (pojęcie nadrzędne)
genitalia (pojęcie nadrzędne)
krocze (pojęcie nadrzędne)
przyrodzenie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... nie ruszając się stamtąd ani przez chwilę!Ósmego dnia Oleg Wagin wyszedł z domu w towarzystwie czterech ochroniarzy. Zaledwie zdążył zrobić...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia wagina zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 19 wyrazów bliskoznacznych.