w zakresie

1.
w ramach
w toku

Przykład użycia:

1. ... lat. Dla całej populacji współczesnych lodowców indeks niestabilności zmienia się w zakresie czterech rzędów wielkości. Na lodowce oddziałują także inne czynniki, np...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w zakresie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.