w toku

1.
na przestrzeni
podczas
w ciągu
w czasie
w trakcie
2.
w konsekwencji
w następstwie
w rezultacie
w wyniku
3.
w ramach
w zakresie

Przykład użycia:

1. ... wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć.§ 3. Datą...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w toku zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 11 wyrazów bliskoznacznych.