w takim razie

1.
dlatego
ergo
przeto (książk.)
skutkiem tego
stąd
tedy (książk.)
toteż
tym samym
w następstwie tego
w związku z tym
więc
wobec tego
wskutek tego
z tej przyczyny
zatem
2.
w takim przypadku
więc
wobec tego
wówczas
wtedy

Przykład użycia:

1. ... owego spotkania okazuje się gwarny wesoły pub.Pub staje się w takich razach, paradoksalnie, nie pubem już, lecz klubem, którego ekskluzywności bronią wysokie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w takim razie zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 20 wyrazów bliskoznacznych.