w jakim stopniu

1.
do tego stopnia
ile
jak bardzo
jak dużo
jak wiele
tak dalece
tak jak

Przykład użycia:

1. ... domami w godzinach pracy, to muszą się też budzić pytania, (w jakim stopniu samochód indywidualny jest rzeczywiście w tej dziedzinie przydatny w naszym...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w jakim stopniu zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.