w inny sposób

1.
inaczej
innym sposobem

Przykład użycia:

1. ... pracy?1 samochodem 2 na piechotę 3 transportem publicznym4 w inny sposóbKonsumenci często dokonują lub chcą dokonywać zakupów w pobliżu miejsca...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w inny sposób zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.