w gruncie rzeczy

1.
ano
faktycznie
istotnie
naprawdę
nie inaczej
no
no tak
owszem
rzeczywiście
ściśle mówiąc
tak
w istocie
w rzeczy samej (nadużyw.)
w samej rzeczy (nadużyw.)
właściwie

Przykład użycia:

1. ... panteizm oraz henoteizm, co sprawia, że neopogańskie postaci bogów są w gruncie rzeczy emanacjami wartości, a nie bytami realnymi. Dlatego też formy kultu...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia w gruncie rzeczy zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 15 wyrazów bliskoznacznych.